معنی و ترجمه کلمه flag به فارسی flag یعنی چه

flag


خسته شدن دونده در اخر مسابقه ،پرچم افراشتن ،بيرق ،علم ،دم انبوه وپشمالوى سگ ،زنبق ،برگ شمشيرى ،جاده سنگ فرش ،پرچم دار کردن ،پرچم زدن به ،باپرچم علامت دادن ،سنگفرش کردن ،پايين افتادن ،سست شدن ،از پا افتادن ،پژمرده کردن
کامپيوتر : پرچم معمارى : تخته سنگ
ورزش : پرچم ساعت شطرنج
علوم نظامى : افراشتن
علوم دريايى : پرچم مخابره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها