معنی و ترجمه کلمه flaker به فارسی flaker یعنی چه

flaker


تنکه کار،الت تنکه کردن ،سنگ چخماق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها