معنی و ترجمه کلمه flame cleaning به فارسی flame cleaning یعنی چه

flame cleaning


عمران : تميزکردن سطح فلزات به کمک اشعه اکسى استيلن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها