معنی و ترجمه کلمه flame-harden به فارسی flame-harden یعنی چه

flame-harden


علوم مهندسى : با شعله سخت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها