معنی و ترجمه کلمه flame به فارسی flame یعنی چه

flame


زبانه اتش ،الو،تب وتاب ،شورعشق ،شعله زدن ،زبانه کشيدن ،مشتعل شدن ،تابش
علوم مهندسى : شعله
کامپيوتر : برافروختگى
عمران : شعله
معمارى : شعله

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها