معنی و ترجمه کلمه flank speed به فارسی flank speed یعنی چه

flank speed


حداکثر سرعت
ورزش : حداکثر سرعت قايق
علوم نظامى : سرعت جانبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها