معنی و ترجمه کلمه flanker به فارسی flanker یعنی چه

flanker


مهاجم جناح ،عده مامور تک جناحى
ورزش : بازيگر مهاجم در جناح
علوم نظامى : استحکامات جناحى يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها