معنی و ترجمه کلمه flanking fire به فارسی flanking fire یعنی چه

flanking fire


اتش جناحى ،اتش پهلويى
علوم نظامى : اتشهاى مربوط به حفظ جناحها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها