معنی و ترجمه کلمه flap به فارسی flap یعنی چه

flap


باله هواپيما،لبه اويزان ،ضربه ،صداى چلپ ،اويخته وشل ،برگه يا قسمت اويخته ،زبانه کفش ،بال وپرزدن مرغ بهم زدن ،پرزدن ،درى ورى گفتن
علوم مهندسى : قسمت اويخته هر شيئى
معمارى : در پوش مستراح فرنگى
علوم هوايى : فلپ
علوم نظامى : نقاب کلاه بال زدن
علوم دريايى : - slat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها