معنی و ترجمه کلمه flash point به فارسی flash point یعنی چه

flash point


نقطه الوگيرى ،نقطه اشتعال
علوم مهندسى : نقطه اشتعال
عمران : نقطه اشتعال
معمارى : نقطه افروزش
شيمى : نقطه اشتعال
علوم هوايى : نقطه احتراق

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها