معنی و ترجمه کلمه flask به فارسی flask یعنی چه

flask


فلس ،ورقه ،پرک ،تنگ ازمايشگاه ،قمقمه ،فلاسک ،دبه مخصوص باروت تفنگ
علوم مهندسى : قمقمه
شيمى : بالن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها