معنی و ترجمه کلمه flasket به فارسی flasket یعنی چه

flasket


سبدرخت شويان ،سبدگازرى ،دبه کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها