معنی و ترجمه کلمه flat colour به فارسی flat colour یعنی چه

flat colour


رنگ تخت
معمارى : رنگ نازک مستوى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها