معنی و ترجمه کلمه flat plain به فارسی flat plain یعنی چه

flat plain


عمران : دشت هموار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها