معنی و ترجمه کلمه flat slab به فارسی flat slab یعنی چه

flat slab


عمران : دال قارچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها