معنی و ترجمه کلمه flat-boat به فارسی flat-boat یعنی چه

flat-boat


يکجوردوبه پهن که در رودخانه هاى کم عمق بکارميرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها