معنی و ترجمه کلمه flat-bottom(ed) flask به فارسی flat-bottom(ed) flask یعنی چه

flat-bottom(ed) flask


شيمى : بالن ته صاف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها