معنی و ترجمه کلمه flatling به فارسی flatling یعنی چه

flatling


زده شده از طرف پهن اسلحه ،از پهنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها