معنی و ترجمه کلمه flatulence به فارسی flatulence یعنی چه

flatulence


)= flatulency(بادشکم ،نفخ شکم ،(مج ).باد،لاف ،طمطراق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها