معنی و ترجمه کلمه flatulent به فارسی flatulent یعنی چه

flatulent


باددار،نفخ دار،نفاخ ،باطمطراق ،پر اب وتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها