معنی و ترجمه کلمه flauntingly به فارسی flauntingly یعنی چه

flauntingly


خودفروشانه ،باجلوه ،ازروى خودنمايى ،خرامان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها