معنی و ترجمه کلمه flavor به فارسی flavor یعنی چه

flavor


مزه وبو،طعم ،مزه دار کردن ،خوش مزه کردن ،چاشنى زدن به ،معطرکردن
روانشناسى : طعم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها