معنی و ترجمه کلمه flavorless به فارسی flavorless یعنی چه

flavorless


بدون مزه ،بى طعم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها