معنی و ترجمه کلمه flaw به فارسی flaw یعنی چه

flaw


نقص ،مو برداشتن ،درز،رخنه ،خدشه ،عيب دار کردن ،ترک برداشتن ،تند باد،اشوب ناگهانى ،کاستى
معمارى : ترک
قانون ـ فقه : نقيصه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها