معنی و ترجمه کلمه flection به فارسی flection یعنی چه

flection


)flexion(خميدگى ،کجى ،خم سازى ،انحناء،تصريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها