معنی و ترجمه کلمه fleeting target به فارسی fleeting target یعنی چه

fleeting target


هدف متحرک و زودگذر
علوم نظامى : هدفى که با سرعت حرکت مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها