معنی و ترجمه کلمه flesh and blood به فارسی flesh and blood یعنی چه

flesh and blood


گوشت ،خون ،خويشاوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها