معنی و ترجمه کلمه flesh-day به فارسی flesh-day یعنی چه

flesh-day


روزگوشت خوردن ،روزپرهيزشکنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها