معنی و ترجمه کلمه flesh به فارسی flesh یعنی چه

flesh


گوشت ،مغز ميوه ،جسم ،شهوت ،جسمانيت ،حيوانيت ،بشر،دربدن فرو کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها