معنی و ترجمه کلمه flex-x به فارسی flex-x یعنی چه

flex-x


خرج انفجار ورقه اى
علوم نظامى : خرج انفجار کتابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها