معنی و ترجمه کلمه flexion reflex به فارسی flexion reflex یعنی چه

flexion reflex


روانشناسى : بازتاب خمش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها