معنی و ترجمه کلمه flicker fusion frequency به فارسی flicker fusion frequency یعنی چه

flicker fusion frequency


روانشناسى : بسامد در هم اميزى سوسوها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها