معنی و ترجمه کلمه flickeringly به فارسی flickeringly یعنی چه

flickeringly


لرزان ،پرپرزنان ،کورکورکنان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها