معنی و ترجمه کلمه flight control به فارسی flight control یعنی چه

flight control


دستگاه کنترل پرواز هواپيما،کنترل هواپيما
علوم هوايى : کنترل پرواز
علوم نظامى : سيستم کنترل هواپيماها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها