معنی و ترجمه کلمه flight engineer به فارسی flight engineer یعنی چه

flight engineer


مهندس مکانيک هواپيما،مهندس پرواز
علوم هوايى : مهندس پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها