معنی و ترجمه کلمه flight from reality به فارسی flight from reality یعنی چه

flight from reality


روانشناسى : واقع گريزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها