معنی و ترجمه کلمه flight gear به فارسی flight gear یعنی چه

flight gear


علوم نظامى : لباس پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها