معنی و ترجمه کلمه flight into sickness به فارسی flight into sickness یعنی چه

flight into sickness


روانشناسى : پناه بردن به بيمارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها