معنی و ترجمه کلمه flight line به فارسی flight line یعنی چه

flight line


خط پرواز
علوم هوايى : خط پرواز
علوم نظامى : خط پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها