معنی و ترجمه کلمه flight of ideas به فارسی flight of ideas یعنی چه

flight of ideas


روانشناسى : پرش فکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها