معنی و ترجمه کلمه flight simulator به فارسی flight simulator یعنی چه

flight simulator


کامپيوتر : شبيه ساز پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها