معنی و ترجمه کلمه flight به فارسی flight یعنی چه

flight


مانع در دو( اسب دوانى)،مانع ،هواپيما،رسد هوايى ،مسير پرواز،مهاجرت( مرغان يا حشرات)،عزيمت ،گريز،پرواز کردن ،فرارکردن ،کوچ کردن ،يک رشته پلکان ،سلسله
ورزش : پرواز بلند و طولانى توپ پس از ضربه يا توپ زدن بطورى که ناگهان به زمين بيافتد،بهترين ن تيجه دور مقدماتى
علوم هوايى : پرواز
علوم نظامى : پرش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها