معنی و ترجمه کلمه fling به فارسی fling یعنی چه

fling


پرت کردن ،انداختن ،افکندن ،پرتاب ،جفتک پرانى ،بيرون دادن ،روانه ساختن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها