معنی و ترجمه کلمه flip turn به فارسی flip turn یعنی چه

flip turn


برگشت انتهاى استخر
ورزش : سالتو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها