معنی و ترجمه کلمه float 2 به فارسی float 2 یعنی چه

float 2


شناورساختن ،دايرکردن ،رواج دادن ،منتشرکردن ،چوب پنبه شناور،ماله ،سوهان ،شناورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها