معنی و ترجمه کلمه float به فارسی float یعنی چه

float


در هوا معلق بودن ،چوب پنبه ،هاله ،غوطه ور شدن پر شدن تا انتهى ،جسم شناور بر روى اب ،سوهان پهن ،بستنى مخلوط با شربت وغيره ،شناور شدن ،شناور بودن ،شناور ساختن ،روى اب ايستادن ،سوهان زدن
علوم مهندسى : روى اب نگهداشتن شناور
کامپيوتر : شناور بودن
عمران : شناور
معمارى : ماله چهارسو
ورزش : ذخيره کردن انرژى براى سرعت گرفتن پايانى
علوم هوايى : شناور
علوم نظامى : سر ريز شدن کالاى اضافه بر ظرفيت انبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها