معنی و ترجمه کلمه floating debt به فارسی floating debt یعنی چه

floating debt


بازرگانى : بدهى متغير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها