معنی و ترجمه کلمه floating fender به فارسی floating fender یعنی چه

floating fender


عمران : زنجير شناورى که به فاصله هاى معينى از يک کانال نصب ميشود تا در موقع حوادث از ان استفاده شود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها