معنی و ترجمه کلمه floating lines به فارسی floating lines یعنی چه

floating lines


علوم هوايى : خطوط مواج برجسته نگارى و برجسته بينى
علوم نظامى : خطوط مواج عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها