معنی و ترجمه کلمه floating mark به فارسی floating mark یعنی چه

floating mark


نقاط مواج عکس هوايى( در برجسته بينى)
علوم نظامى : نقاط مواج عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها